Biznes praca

CEIDG – co to? Jak złożyć wniosek o wpis w CEIDG?

Zakładając własną działalność gospodarczą, konieczne jest złożenie wniosku do CEIDG. Co jednak konkretnie oznacza ten skrót i czym jest ten tajemniczy rejestr? W jaki sposób składa się wniosek do CEIDG?

CEIDG – co to jest?

CEIDG to skrót od Centrali Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to elektroniczny spis osób fizycznych, przedsiębiorców, którzy działają na terenie Polski. Został on utworzony przez Ministerstwo Gospodarki i działa na podstawie przepisów ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej w 2004 roku. W następnych latach były przeprowadzone nowelizacje, ostatnia miała miejsce w marcu 2018 roku. Podstawowym zadaniem CEIDG jest ułatwienie zakładania działalności przez przedsiębiorców, jak i dopełnianie podstawowych formalności. Przed centralizacją i informatyzacją, wiele osób miało problem ze znalezienie rozsianych po kraju jednostek.

Czym zajmuje się CEIDG?

CEIDG to publiczny rejestr przedsiębiorców i przedsiębiorstw, ale jego funkcje są znacznie szersze. Podstawowym zadaniem jest oczywiście rejestrowanie przedsiębiorców w bazie danych, będących osobami fizycznymi. Poza tym zbierając informacje, zajmuje się też ich udostępnianiem, zgodnie z wytycznymi ustawy.

CEIDG zajmuje się także udostępnianiem informacji o zakresie i terminie zmian w ewidencji oraz danych o osobach je wprowadzających. Istotnym zadaniem rejestru jest także publiczne darmowe udostępnianie danych, gromadzonych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Z tych informacji można także wywnioskować dane o ustalonym pełnomocniku lub prokurencie, a także zakresie jego możliwości. Z założenia przyjmuje się, że wszystkie informacje zawarte w rejestrze są prawdziwe.

Praca przed komputerem

Jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

Wniosek o wpisanie do rejestru CEIDG można złożyć w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest zgłoszenie się do urzędu gminy, gdzie wcześniej dokonało się rejestracji swojej działalności. Oczywiście oznacza to tradycyjne wypełnienie papierów formularza i osobiste pojawienie się w urzędzie.

Drugim sposobem jest złożenie takiego wniosku przez internet, za pomocą formularze CEIDG-1. Za jego pomocą można zgłosić rejestrację działalności gospodarczej, ale też zawiadomić o wszelkich zmianach danych firmy. Trzeba jednak pamiętać, że wraz z wnioskiem CEIDG-1 należy złożyć także: wniosek o wpis do REGON, zgłoszenie identyfikacyjne NIP, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, zgłoszenie płatnika do ZUS oraz oświadczenie o ubezpieczeniu dla rolników (w zależności od formy działalności).

Dodatkowo możliwości złożenia wniosku rozszerzają się o inne formy. Tak więc można pobrać wniosek online, wypełnić i wysłać do dowolnej gminy lub złożyć go osobiście. Wypełniając wniosek online także mamy kilka opcji – wysłanie online z podpisem elektronicznym lub wysłanie i późniejsze podpisanie w urzędzie gminy.

Co można zgłosić do CEIDG?

Wniosek do CEIDG składa się nie tylko w celu zarejestrowania powstającej działalności gospodarczej – powodów może być więcej. Oprócz tego, za pomocą formularzy można zgłosić:

 • Zmiany wpisu w rejestrze, przy czym data zmiany nie może być późniejsza niż data włożenia wniosku
 • Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej z podaniem daty faktycznej zawieszenia, z tym czy jest to na czas nieokreślony, czy określony
 • Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej z podaniem daty wznowienia
 • Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
Kaski bezpieczeństwa

BHP – co powinien wiedzieć pracodawca? Szkolenia BHP, zasady bezpieczeństwa

Szkolenia BHP w firmie są obowiązkiem każdego pracodawcy. Zasady te zostały wpisane w przepisy kodeksu pracy, który przewiduje kto, kiedy, co ile i na jakich zasadach powinien przeprowadzać takie szkolenia.

BHP – co powinien wiedzieć pracodawca?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy swoim pracownikom. Oprócz tego jest on także zobowiązany do przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, których częstotliwość będzie jednak uzależniona od tego, o jaką prace i stanowisko chodzi. Kto przeprowadza takie szkolenia? Musi je wykonać sam pracodawca lub zlecić to specjaliście z firmy zewnętrznej, która się tym zajmuje. Obowiązkiem pracodawcy jest także pamiętać o tym, że takie szkolenia przeprowadza się regularnie, co kilka lat.

Jakie rodzaje szkoleń BHP wyróżniamy?

Wyróżniamy tutaj dwa rodzaje szkoleń – wstępne oraz okresowe. Szkolenie wstępne odbywa się w czasie godzin pracy i przeznaczone jest dla nowych pracowników, którzy dopiero rozpoczynają karierę w firmie. Składa się ono z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Jest ono bezwzględnie wymagane, by móc w ogóle być dopuszczonym do pracy i dotyczy każdego od nowo zatrudnionych pracowników, po studentów, praktykantów i uczniów.

Szkolenie okresowe z kolei odbywają się regularnie, jednak w zależności od formy wykonywanej pracy, czas ich powtarzalności będzie inny.

Warto jednak pamiętać o tym, że pracownik nie może zacząć pracy na swoim stanowisku przed przejściem szkolenia BHP.

Wstępne szkolenie BHP – czym jest?

Szkolenie wstępne, jak już zostało nadmienione, składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Instruktaż ogólny dotyczy wszystkich i przeprowadza się go na początku, z kolei instruktaż stanowiskowy wykonuje się na początku, wobec każdego, kto wykonuje pracę w warunkach ze szkodliwymi czynnikami, ale też za każdym razem, gdy pracownik zostanie przeniesiony na inne stanowisko.

Ile trwa takie szkolenie? W przypadku instruktażu ogólnego nie może on trwać krócej niż 3 h. Z kolei długość trwania instruktażu stanowiskowego będzie zależna od rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy biurowi i administracyjni to 2 h szkolenia, a pracownicy inni (w tym prace fizyczne) to nie mniej niż 8 h.

Okresowe szkolenie BHP – co ile?

Okresowe szkolenie BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy, jednak jego częstotliwość będzie uzależniona od rodzaju pracy i zajmowanego stanowiska. Jak to wygląda dokładnie, prezentuje lista:

 • Pracownicy administracyjno-biurowi w grupie działalności o klasie ryzyka wyższej niż trzecia kategoria – raz na 6 lat, szkolenie powinno trwać nie krócej niż 360 min i może odbyć się w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
 • Pracownicy administracyjno-biurowi w grupie działalności o kategorii do trzeciej klasy ryzyka – brak szkoleń okresowych
 • Pracodawcy, kierownicy, brygadziści – raz na 5 lat, szkolenie okresowe trwa nie mniej niż 720 min i jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, organizatorzy produkcji, projektanci i instruktorzy – nie mniej niż 720 min i jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
 • Pracownicy służby BHP – raz na 5 lat, 1440 min w tym 180 min ćwiczeń, także w formie kursów, seminariów lub samoszkolenia kierowanego
 • Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, a także pracodawcy odpowiedzialni za zachowanie bezpieczeństwa BHP – raz na 5 lat po 360 min, w formie kursów, seminariów lub samoszkolenia kierowanego
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych – raz na 3 lata po 360 min w formie instruktażu stanowiska pracy i wykładu
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych szczególnie niebezpiecznych – raz na 1 rok po 360 min w formie instruktażu stanowiska pracy i wykładu