Menu
X

Tags Archives: networking dolnośląskie

2 lata temu Aktualności

Czym jest networking?

Grzegorz Turniak znany orędownik networkingu w Polsce networking definiuje tak: networking to świadomy proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony za pomocą wzajemnie korzystnych kontaktów.

Przekładając to na prostsze słowa networking to budowanie relacji. Relacji, które zapewnią dostęp do odpowiednich ludzi, zasobów i dzięki wzajemności zapewnią wartość dodaną.

Każdy z nas networking uprawia, choć w bardziej lub mnie ustrukturyzowany sposób. Znajduje to odbicie w powszechnym przekonaniu (czy też miejskiej legendzie) nt. możliwości dotarcia do każdej osoby za pośrednictwem sześciu znajomych. Odniesień na ten temat mnóstwo jest w Internecie. Źródeł tej teorii można szukać w opowiadaniu Frigyes’a Karinthyiego pt. „Ogniwa łańcucha„ z 1929 roku. Teoria została opisana na MIT przez Michaela Gurevicha w latach 60. Nazwana została teorią sześciu stopni oddalenia.

Teoria ta zakłada że znajomości można stopniować – bezpośrednia znajomość to I stopień relacji, każdy kolejny pośrednik w tej znajomości to kolejny stopień relacji. Co więcej, zakłada że wśród całej populacji ludzi funkcjonuje 6 stopni tych relacji. Psycholodzy przeprowadzili szereg ekperymentów weryfikujących tą teorię. Najsłyniniejszym jest ten przeprowadzony przez Stanleya Milgrama pn. „Świat jest mały”.

W tym doświadczeniu Milgram poprosił 2,5 tyś osób ze środkowych stanów o przesłanie przyesyłki do jego znajomego na wschodnim wybrzeżu (Boston). Jednym z założeń było zastrzeżenie że każda osoba może wysłać ten list tylko do kogoś kogo zna osobiście i poprosić o przekazanie dalej (z tym samym założeniem). Dotarło ponad 40% przesyłek a 6 pośredników to średnia jakiej trzeba było aby do adresata dotrzeć.

Poprzez zaangażowanie się w spotkania networkingowe wchodzimy w świat networkingu ustrukturyzowanego. Zaczynamy zwracać uwagę na wiele detali. Networking to interakcja i komunikacja, której efektem powinna być wzajemna korzyść lub wsparcie.

Zaczynamy więc świadomie budować relacje z otoczeniem, które:

  • dadzą kontakt do właściwej osoby, która akurat będzie potrzebna na Twojej drodze biznesowej, może to być klient, pracownik albo wspólnik;
  • zapewnią dostęp do wiedzy – o potencjalnym kliencie, o konkretnej umiejętności, o idealnym pomyśle na kolejny biznes, w razie potrzeby zapewnią pomoc i wsparcie;
  • dzięki synergii z poznanymi partnerami pozwolą rozwijać biznes;

Nowi klubowicze:
Damy się lubić! :)
Newsletter

© Copyright 2017 Spotkaj Biznes. All rights reserved.