jak uzyskać NIP

Jak uzyskać NIP? Kiedy wymagany jest NIP?

Numer NIP można uzyskać w następujący sposób: Osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą uzyskują NIP poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ramach wniosku w wpis CEIDG…. Mogą zrobić to online z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, profilu zaufanego ePUAP, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub składając wniosek w urzędzie gminy….biznes w ,