Atrybuty lekarza

Jak otrzymać zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy? L4 a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie otrzymają jednak zasiłku chorobowego z urzędu. Są zobowiązane do wystąpienia do ZUS ze stosownym wnioskiem…. Przedsiębiorca musi jednak złożyć odpowiednie dokumenty, aby taki zasiłek chorobowy otrzymać. Co więc wygląda kwestia L4 przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Zasiłek chorobowy…biznes w ,

działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

L4 na dziecko a działalność gospodarcza Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które przysługuje osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym…. Jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu L4 na dziecko, musi terminowo opłacać składki chorobowe. Uiszczanie składek ma charakter dobrowolny….biznes w ,