obywatelstwo polskie

Co trzeba wiedzieć starając się o polskie obywatelstwo?

Zgodnie ze stanem prawnym, obowiązującym na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim, istnieje kilka sposobów jego nabycia. Co trzeba wiedzieć starając się o polskie… Osoby spoza granic naszego kraju coraz częściej decydują się swoją przyszłość zawodową w realiach polskiego rynku pracy, część z nich składa wniosek o nabycie polskiego obywatelstwa….biznes w ,