działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

L4 na dziecko a działalność gospodarcza Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które przysługuje osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym…. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jak i osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może wziąć L4 na dziecko, musi jednak spełnić określone warunki….biznes w ,