działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

Kolejnym warunkiem jest przerwanie działalności gospodarczej na czas sprawowania opieki. Przepisy rygorystycznie regulują aktywność zawodową przedsiębiorcy podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko…. Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna powstrzymać się od jakichkolwiek czynności związanych z funkcjonowaniem firmy, w szczególności nie może przyczyniać się do generowania z niej zysku….biznes w ,