Regulamin serwisu spotkajbiznes.pl

Najważniejsze zasady:
– statut określa reguły i wymogi korzystania z witryny spotkajbiznes.pl,
– aby użytkować serwis, potrzebna jest nieodpłatna rejestracja,
– rejestracja oznacza udzielenie przyzwolenia na szanowanie reguł regulaminu.

Witryna zabrania kopiowania i przedruku artykułów udostępnianych na spotkajbiznes.pl. Dotyczy to art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4.02.1994 r. Naruszenie tej zasady wiąże się z zawiadomieniem policji.

Jakiekolwiek następstwa prawne za zamieszczane treści ponosi autor.

Ograniczenie winy właściciela witryny:
– witryna spotkajbiznes.pl ma charakter poglądowy, dodawane w nim treści nie przedstawiają porad czy procedury postępowania w określonych sytuacjach,
– administrator strony nie odpowiada za treść artykułów, ani za którekolwiek straty występujące w rezultacie podporządkowania się treści publikacji,
– w artykułach wyrażane są przekonania użytkowników, nie posiadacza strony,
– administrator bloga nie ponosi odpowiedzialności za zawartość komentarzy umieszczanych pod artykułami przez osoby trzecie.

Umieszczanie artykułów:
– treść powinna zawierać nie mniej niż 2500 zbs,
– umieszczane są jedynie składne gramatycznie teksty, treści z omyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedozwolone,
– każdy artykuł powinna posiadać obrazek w zgodzie z tematyką artykułu. Dodany plik musi być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
– zawartość tekstu powinna być unikatowa i nie może być udostępniana na różnych blogach, zarówno przed, jak i po dodaniu na spotkajbiznes.pl,
– autor tekstu oznajmia, że teorie umieszczone w tekście stanowią jego indywidualne osądy. Administrator bloga nie ponosi odpowiedzialności za tematykę publikacji i za ewentualne zniszczenia powstałe w wyniku zastosowania się do publikacji,
– teksty oraz domeny w linkach nie powinny mieć niezgodnej z polskim prawodawstwem treści, odnosi się to też treści dla osób pełnoletnich,
– publikowane artykuły muszą być intrygujące i o charakterze informacyjnym. Teksty zamieszczone na witrynie spotkajbiznes.pl winny być zrozumiałe dla każdego użytkownika,
– artykuł może zawierać nie więcej niż jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
– autor oświadcza, że posiada do niej całkowite prawa autorskie.

Administrator witryny spotkajbiznes.pl może odmówić opublikowania artykułu bez podawania pobudki. Nadto nie będą dodawane artykuły, które nie wykonują warunków wyszczególnionych w statucie.