Kaski bezpieczeństwa

BHP – co powinien wiedzieć pracodawca? Szkolenia BHP, zasady bezpieczeństwa

Szkolenia BHP w firmie są obowiązkiem każdego pracodawcy. Zasady te zostały wpisane w przepisy kodeksu pracy, który przewiduje kto, kiedy, co ile i na jakich zasadach powinien przeprowadzać takie szkolenia.

BHP – co powinien wiedzieć pracodawca?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy swoim pracownikom. Oprócz tego jest on także zobowiązany do przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, których częstotliwość będzie jednak uzależniona od tego, o jaką prace i stanowisko chodzi. Kto przeprowadza takie szkolenia? Musi je wykonać sam pracodawca lub zlecić to specjaliście z firmy zewnętrznej, która się tym zajmuje. Obowiązkiem pracodawcy jest także pamiętać o tym, że takie szkolenia przeprowadza się regularnie, co kilka lat.

Jakie rodzaje szkoleń BHP wyróżniamy?

Wyróżniamy tutaj dwa rodzaje szkoleń – wstępne oraz okresowe. Szkolenie wstępne odbywa się w czasie godzin pracy i przeznaczone jest dla nowych pracowników, którzy dopiero rozpoczynają karierę w firmie. Składa się ono z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Jest ono bezwzględnie wymagane, by móc w ogóle być dopuszczonym do pracy i dotyczy każdego od nowo zatrudnionych pracowników, po studentów, praktykantów i uczniów.

Szkolenie okresowe z kolei odbywają się regularnie, jednak w zależności od formy wykonywanej pracy, czas ich powtarzalności będzie inny.

Warto jednak pamiętać o tym, że pracownik nie może zacząć pracy na swoim stanowisku przed przejściem szkolenia BHP.

Wstępne szkolenie BHP – czym jest?

Szkolenie wstępne, jak już zostało nadmienione, składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Instruktaż ogólny dotyczy wszystkich i przeprowadza się go na początku, z kolei instruktaż stanowiskowy wykonuje się na początku, wobec każdego, kto wykonuje pracę w warunkach ze szkodliwymi czynnikami, ale też za każdym razem, gdy pracownik zostanie przeniesiony na inne stanowisko.

Ile trwa takie szkolenie? W przypadku instruktażu ogólnego nie może on trwać krócej niż 3 h. Z kolei długość trwania instruktażu stanowiskowego będzie zależna od rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy biurowi i administracyjni to 2 h szkolenia, a pracownicy inni (w tym prace fizyczne) to nie mniej niż 8 h.

Okresowe szkolenie BHP – co ile?

Okresowe szkolenie BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy, jednak jego częstotliwość będzie uzależniona od rodzaju pracy i zajmowanego stanowiska. Jak to wygląda dokładnie, prezentuje lista:

  • Pracownicy administracyjno-biurowi w grupie działalności o klasie ryzyka wyższej niż trzecia kategoria – raz na 6 lat, szkolenie powinno trwać nie krócej niż 360 min i może odbyć się w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • Pracownicy administracyjno-biurowi w grupie działalności o kategorii do trzeciej klasy ryzyka – brak szkoleń okresowych
  • Pracodawcy, kierownicy, brygadziści – raz na 5 lat, szkolenie okresowe trwa nie mniej niż 720 min i jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, organizatorzy produkcji, projektanci i instruktorzy – nie mniej niż 720 min i jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • Pracownicy służby BHP – raz na 5 lat, 1440 min w tym 180 min ćwiczeń, także w formie kursów, seminariów lub samoszkolenia kierowanego
  • Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, a także pracodawcy odpowiedzialni za zachowanie bezpieczeństwa BHP – raz na 5 lat po 360 min, w formie kursów, seminariów lub samoszkolenia kierowanego
  • Pracownicy na stanowiskach robotniczych – raz na 3 lata po 360 min w formie instruktażu stanowiska pracy i wykładu
  • Pracownicy na stanowiskach robotniczych szczególnie niebezpiecznych – raz na 1 rok po 360 min w formie instruktażu stanowiska pracy i wykładu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *