Człowiek przy komputerze

REGON – co to? Jak uzyskać REGON?

REGON to także numer identyfikacyjny przyznawany każdej firmie i stanowi dziewięciocyfrowy kod oznaczający dany podmiot w rejestrze. REGON – co to z numer?…REGON to skrót, który oznacza Rejestr Gospodarki Narodowej i mówiąc konkretniej, jest jego akronimem. Każda firma działająca w Polsce musi być zapisana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotu Gospodarki Narodowej. biznes w , , , , , ,