Człowiek przy komputerze

REGON – co to? Jak uzyskać REGON?

Każda firma musi posiadać oznaczenie numerem REGON. Co oznacza ten skrót? W jaki sposób można wpisać się do rejestru REGON i czemu on w ogóle służy? W artykule odpowiemy na najistotniejsze pytania.

REGON – co to jest?

REGON to skrót, który oznacza Rejestr Gospodarki Narodowej i mówiąc konkretniej, jest jego akronimem. Każda firma działająca w Polsce musi być zapisana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotu Gospodarki Narodowej. Prowadzony jest on przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W ten sposób zbierane są wszystkie dane o działających na terenie kraju podmiotach gospodarczych, a informacje o nich mogą być na bieżąco aktualizowane. REGON to także numer identyfikacyjny przyznawany każdej firmie i stanowi dziewięciocyfrowy kod oznaczający dany podmiot w rejestrze.

REGON – co to z numer?

Jak już zostało wspomniane, numer identyfikacyjny REGON oznacza pozycję, w jakiej znajduje się firma w rejestrze. Na samym początku zawierał on 7 cyfr, jednak po zmianach ustrojowych został on wydłużony do 9 cyfr. Co one w ogóle oznaczają? Dwie pierwsze cyfry oznaczają konkretny teren kraju (województwo), kolejne sześć cyfr to numer seryjny, a ostatnia jest cyfrą kontrolną. W przypadku firm, które swoje siedziby mają w różnych częściach Polski i na terenie różnych województw, nadawany jest 14-cyfrowy numer identyfikacyjny REGON.

Kto musi mieć przyznany numer REGON?

Pytając o to, kto musi mieć przyznany numer REEGON, jest pytaniem o to, kto podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Dotyczy więc to: osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz jednostki lokalne z wymienionych wcześniej podmiotów.

Jak uzyskać REGON?

Wpis do rejestru REGON jest stosunkowo prosty, choć sposób, w jaki się to zrobi, będzie zależał od tego, jaką działalność gospodarczą się prowadzi. Tak więc zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, konieczne będzie wypełnienie druku CEIDG-1 przy okazji rejestracji samej działalności, gdzie między innymi wypełnia się pole o przyznaniu numeru REGON. Można wniosek złożyć osobiście lub online.

Przy innych formach prawnych sprawa nie jest taka prosta, ponieważ podlegają one wpisowi do KRS. Tutaj należy osobno wypełnić wniosek o przyznanie numeru REGON.

Czemu służy REGON?

Jak zostało powiedziane, głównym zadaniem REGON jest rejestrowanie każdej działającej firmy i przedsiębiorstwa. Jego znaczenie nie jest już jednak tak duże, jak kiedyś. Firma nie ma obowiązku posługiwania się numerem choćby na pieczątkach, dokumentach kierowanych do Urzędu Skarbowego, ZUS czy przy fakturach VAT. Jest on jednak istotny, gdy chcemy zarejestrować znak towarowy. Dzięki numerowi REGON możemy w rejestrze znaleźć każdą firmą i informacje o niej, z takimi danymi, jak adres, imię i nazwisko właściciela, numer PESEL, jego NIP, formę prawną prowadzonej działalności, a nawet takie informacje jak przewidywana liczba pracowników oraz data powstania/zawieszenia/zakończenia funkcjonowania.

Jego znaczenie nie jest już więc tak istotne i wiele osób zastanawia się, po co w ogóle nadal funkcjonuje. Obecnie ma jedynie funkcję statystyczną i pozwala na lepsze zbadanie rynku. W rejestrze tym można także znaleźć więcej informacji o podmiocie gospodarczy niż w innych rejestrach, choćby CEIDG. Poza tym likwidacja REGON-u, który działa już ponad 50 lat, wiązałaby się z wieloma aktualizacjami systemu i całym mnóstwem papierkowej roboty oraz działaniem na szczeblu administracyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *