Podpisywanie dokumentów

Co daje patent? Jak uzyskać patent krok po kroku?

Opatentowane nie zostaną także wynalazki i wzory, których użycie mogłoby być sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zachowaniem porządku publicznego. Kiedy można skorzystać z opatentowanego wynalazku?…Konkurencja nie może korzystać z opatentowanych rozwiązań innych firm. Co może być objęte patentem? Objęte patentem może być coś nowatorskiego, coś, na co nikt wcześniej nie wpadł. Najczęściej patentuje się coś, co znajduje zastosowanie przemysłowe.