obywatelstwo polskie

Co trzeba wiedzieć starając się o polskie obywatelstwo?

Co zrobić, aby uzyskać polskie obywatelstwo w drodze nadania przez Prezydenta RP? Ścieżka proceduralna ubiegania się o polskie obywatelstwo jest zróżnicowana….Co zrobić, aby uzyskać polskie obywatelstwo w drodze uznania za obywatela polskiego? Składając wniosek o polskie obywatelstwo w drodze uznania za obywatela polskiego, trzeba złożyć wniosek do wojewody zgodnie z miejscem zamieszkania. biznes w , , , , , ,