obywatelstwo polskie

Co trzeba wiedzieć starając się o polskie obywatelstwo?

Liczba cudzoziemców, którzy otrzymują polskie obywatelstwo stale rośnie, w 2019 roku otrzymało je ponad pięć tysięcy osób. Zgodnie ze stanem prawnym, obowiązującym na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim, istnieje kilka sposobów jego nabycia. Co trzeba wiedzieć starając się o polskie obywatelstwo?

Ile czeka się na polskie obywatelstwo?

Starając się o polskie obywatelstwo należy liczyć się z licznymi formalnościami, katalog warunków do spełnienia i wymaganych dokumentów jest zróżnicowany.

Według przepisów, składając wniosek o uznanie za obywatela polskiego, można liczyć na niezwłoczne rozpatrzenie sprawy, końcowa decyzja powinna zostać wydana w terminie maksymalnie dwóch miesięcy. Jednak w praktyce proces ten jest o wiele dłuższy. Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP trwa zazwyczaj od roku do trzech lat.

W Polsce liczba wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego lub uznanie za polskiego obywatela od kilku lat szybko wzrasta, dlatego procedura urzędnicza często zajmuje sporo czasu. Droga po polskie obywatelstwo jest często skomplikowana, dlatego warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy osoby, która specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. Otrzymanie obywatelstwa polskiego to długi proces, ale z pomocą adwokata może być łatwiejszy, doświadczony prawnik udziela pomocy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz podczas wypełniania wymaganych formularzy.

Kto wnioskuje o polskie obywatelstwo?

Osoby spoza granic naszego kraju coraz częściej decydują się swoją przyszłość zawodową w realiach polskiego rynku pracy, część z nich składa wniosek o nabycie polskiego obywatelstwa. Polskie obywatelstwo to dla wielu obcokrajowców koniec legislacyjnej ścieżki, dzięki niemu mogą podejmować zatrudnienie w strukturach administracji i swobodnie przemieszczać się po świecie. Cudzoziemcy starają się o obywatelstwo również ze względów rodzinnych, czasem podstawą ubiegania się jest polskie pochodzenie, posiadanie Karty Polaka.

Wnioskują też Polacy, którzy w przeszłości zrzekli się polskiego obywatelstwa, są to np. emigranci, którzy opuścili kraj po wydarzeniach z marca 1968 roku.

Co zrobić, aby uzyskać polskie obywatelstwo w drodze nadania przez Prezydenta RP?

Ścieżka proceduralna ubiegania się o polskie obywatelstwo jest zróżnicowana. W przypadku cudzoziemców, którzy starają się o nie w drodze nadania przez Prezydenta RP, należy złożyć wniosek za pośrednictwem wojewody, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Jeśli cudzoziemiec zamieszkuje poza granicami kraju, musi złożyć wniosek za pośrednictwem właściwego konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP.

Co zrobić, aby uzyskać polskie obywatelstwo w drodze uznania za obywatela polskiego?

Składając wniosek o polskie obywatelstwo w drodze uznania za obywatela polskiego, trzeba złożyć wniosek do wojewody zgodnie z miejscem zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie, oryginał lub uwierzytelnioną kopię aktu urodzenia, paszport lub zagraniczny dokument podróży. Potrzebne są również kopia zezwolenia na pobyt stały w Polsce, kopia karty stałego pobytu oraz urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego. Znajomość języka musi zostać udokumentowana co najmniej na poziomie komunikatywnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *