dokumenty na biurku

Zerowy PIT – kto podlega zwolnieniu z opodatkowania wynagrodzenia?

Od sierpnia 2019 roku obowiązują przepisy podatkowe, mające ułatwić młodym osobom rozliczanie się z urzędem skarbowym. Na czym polega zerowy PIT i kto może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia? Przedstawiamy.

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Przepisy dotyczą zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia osób do 26 roku życia. Jednak nie w każdym przypadku młodzi będą objęci ulgą.

Na czym to polega w praktyce? Zerowy PIT do 26 lat będzie przysługiwać tym osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, spółdzielczej umowy o pracę oraz umowy o pracę nakładczą. Nałożono jednak pewne ograniczenia – przychody nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 roku w danym roku podatkowym. Dodatkowo limit ten w 2019 roku jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Ponadto z ulgi tej nie mogą skorzystać osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub pracują na podstawie studenckich umów stażowych oraz umów o praktyki absolwenckie.

Zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia w 2019 roku

W 2019 roku sytuacja związane z wprowadzeniem PIT-u zerowego jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego warto byłoby wyjaśnić podstawowe kwestie. Trzeba uściślić, że zwolnieniu z opodatkowania będzie podlegać tylko to wynagrodzenie, które pracownik uzyskał od dnia 1 sierpnia 2019 roku. Dotyczy to dochodu uzyskanego, czyli takiego, który jest do dyspozycji pracownika.

Trzeba też wiedzieć, że aby od sierpnia móc dostawać wyższe wynagrodzenie, które nie jest pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy, należy złożyć oświadczenie, w którym zostanie określone, że dochody mają zostać w całości objęte zwolnieniem z PIT. Aczkolwiek w 2020 roku oraz w latach kolejnych nie będzie takiego obowiązku.

A czy trzeba składać PIT zerowy, oświadczenie? Nie, aczkolwiek wtedy taki pracownik dostanie zwrot dopiero po rozliczeniu w PIT-u rocznym.

PIT zerowy – jak wypełnić?

Wypełnienie PIT-u zerowego nie powinno nastręczać zbyt wiele problemów. W tym celu potrzebne będzie uzupełnienie druku PIT-0, w którym, oprócz danych podatnika, wpisuje się kwoty ulg.

W sekcji A druku PIT-0 należy podać dane osoby rozliczającej się. Sekcja B w całości poświęcona jest odliczeniom od dochodu/przychodu (np. za korzystanie z internetu).

PIT-0 a korzyści

Celem wprowadzania PIT-0 jest chęć aktywizacji młodych osób na rynku pracy. W praktyce osoby do 26. roku życia są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych i jeśli nie przekroczą wspomnianej wyżej kwoty, ich wynagrodzenie będzie wolne od podatku.

A co to tak naprawdę oznacza? Po prosty wyższe zarobki. Warto zaznaczyć, że pozostali pracownicy objęci są podatkiem wynoszącym aż 32%. W ten sposób rząd chce również zatrzymać młodych ludzi w kraju. Zakłada się, że możliwość skorzystania z ulgi zapobiegnie wyjazdom za granicę w poszukiwaniu pracy, również tej tymczasowej.

Mówi się też o wadach tego rozwiązania. Przede wszystkim kontrowersje wywołuje fakt, że ulga dotyczy tylko konkretnych źródeł dochodu, które nie obejmują m.in. własnej działalności oraz umów o dzieło. Ponadto istnieje obawa, że pracodawcy zaczną „fikcyjnie” zatrudniać młode osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *