Atrybuty lekarza

Jak otrzymać zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy? L4 a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mają prawo do zasiłku chorobowego, podobnie jak pracownicy na pełnym etacie. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest teraz elektronicznie i automatycznie trafia do ZUS. Przedsiębiorca musi jednak złożyć odpowiednie dokumenty, aby taki zasiłek chorobowy otrzymać. Co więc wygląda kwestia L4 przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy – jak otrzymać?

Jeśli na wizycie lekarskiej lekarz stwierdzi, że przedsiębiorca powinien skorzystać z L4, wówczas wysyłane jest elektroniczne zaświadczenie lekarskie do ZUS. Oznacza to, że nie trzeba już samodzielnie dostarczać takiego dokumentu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak to dawniej bywało. Osoby pracujące na etacie nie muszą się o nic martwić. Zaświadczenie trafia do pracodawcy i na tym formalności się kończą. Inaczej jest jednak w przypadku przedsiębiorców.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie otrzymają jednak zasiłku chorobowego z urzędu. Są zobowiązane do wystąpienia do ZUS ze stosownym wnioskiem. Jeśli przedsiębiorca otrzymał pierwsze zaświadczenie e-ZLA, powinien złożyć wniosek do ZUS-u o nazwie Z-3b. Natomiast gdy osoba prowadząca działalność ma kolejne zaświadczenie od lekarza, wówczas należy uzupełnić zaświadczenie Z-3b jedynie do punktu 1., wypełnić wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 lub wydrukować zaświadczenie lekarskie, które wystawił lekarz.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, jednak to oczywiste, że warto z niego skorzystać. Osoby, które nie odprowadzają takich składek, tracą prawo do zasiłku chorobowego.

Aby jednak móc z takiego zasiłku skorzystać, musi minąć tzw. okres wyczekiwania. Przedsiębiorca nabywa go po upływie 90 dni. W przypadku zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego okres ten nie obowiązuje. Wówczas przedsiębiorca ma prawo do zasiłku już w pierwszym dniu ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest wyliczany na podstawie średnich zadeklarowanych składek z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Wynik pomniejsza się o parametr w wysokości 13,71%. Jest to wskaźnik, który obejmuje składkę emerytalną, rentową i chorobową.

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy uzależniona jest od stopnia choroby. Osoby niezdolne do pracy otrzymają 80% podstawy wymiaru zasiłku, pobyt w szpitalu natomiast to zasiłek w wymiarze 70%. Inaczej jest w przypadku ciąży. Jeśli osoba prowadząca działalność zachoruje w ciąży, wówczas przysługuje jej zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy. Na pełną kwotę mogą liczyć również ci, którzy są niezdolni do pracy z tytułu wypadku w drodze do pracy lub pracy oraz osoby, które są kandydatami na dawców tkanek lub narządów. Warto wiedzieć, że zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcy za każdy dzień niezdolności do pracy, wliczane do tego są także weekendy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *