biznesmen przy pracy

Komu przysługuje preferencyjny ZUS? Składki ZUS dla nowych firm

Czym preferencyjne stawki ZUS różnią się od standardowych? Jaka jest ich wysokość? Czy wszyscy przedsiębiorcy otwierający nową działalność gospodarczą mogą opłacać składki ZUS według tego modelu? A może ustawa przewiduje jakieś wyjątki?

Czym są preferencyjne stawki ZUS?

Na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek wpłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale nie zawsze wpłata ta odbywa się na jednakowych warunkach. Preferencyjne stawki ZUS to udogodnienie dla nowych firm jednoosobowych. Stawki te nie tylko są obniżone, ale także wiążą się z brakiem obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Kto płaci preferencyjne stawki ZUS?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące jednoosobowe firmy płacą preferencyjne stawki ZUS przez okres pierwszych 24 miesięcy, licząc od tego miesiąca, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności albo zakończyła się ulga na start.

Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. Preferencyjne stawki nie przysługują tym osobom, które rozpoczynają działalność na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej albo innych przepisów, jeśli prowadzą lub prowadziły w okresie ostatnich 60 miesięcy działalność pozarolniczą, lub wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zatem stawki preferencyjne nie przysługują tym przedsiębiorcom, którzy po wystartowaniu ze swoją działalnością nadal będą wykonywać czynności na rzecz byłego pracodawcy, z którym łączył ich stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Przysługują jednak tym, którzy wykonują pracę na rzecz byłego zleceniodawcy, jeśli przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali ją na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kto jeszcze nie może skorzystać ze składek preferencyjnych ZUS? Otóż przywilej ten nie przysługuje osobom współpracującym przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnikom spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, jednoosobowym wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ani twórcom i artystom.

Jaka jest wysokość preferencyjnych składek ZUS?

Ile wynoszą takie stawki? Przedsiębiorcy, którym przysługują, mają możliwość opłacania składek od indywidualnie zadeklarowanej kwoty. Istnieje jednak dolny limit — ustalona podstawa składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

A zatem minimalna podstawa składki preferencyjnej zależna jest od tego, jaką wysokość ma w danym roku kalendarzowym wynagrodzenie minimalne za pracę. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł, co oznacza, że minimalna podstawa składki preferencyjnej ZUS to 675 zł.

Minimalne składki emerytalne dla nowych przedsiębiorców wynoszą 131,76 zł, składki rentowe 54 zł, chorobowe 16,54 zł, a wypadkowe 11,27 zł. Ile więc w sumie przedsiębiorca prowadzący nową firmę jest zmuszony zapłacić? Otóż po zsumowaniu wszystkich tych wydatków otrzymujemy sumę 213,57 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *