księgowość

Co to jest karta podatkowa? Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Na czym polega karta podatkowa? Kto może skorzystać z tej metody rozliczania podatku i czy warto się na nią zdecydować?

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to jedna z możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to uproszczona metoda wymiaru i poboru podatku, przy której nie ustala się konkretnej podstawy jego wymiaru, bierze się za to pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i pewne dodatkowe kryteria. Na przedsiębiorcy, który wybierze kartę podatkową jako formę rozliczeń, nie spoczywa obowiązek prowadzenia księgowości ani składania tradycyjnej deklaracji PIT.

Jaka jest wysokość podatku przy karcie podatkowej?

W przypadku korzystania z tej formy opodatkowania, stała kwota podatku, odprowadzana co miesiąc do urzędu skarbowego, nie zależy od osiąganego dochodu. Co zatem ma wpływ na wysokość podatku? Otóż pod uwagę brany jest rodzaj prowadzonej działalności, liczba mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Z tego powodu podatnik nie ma możliwości, by samodzielnie ustalić wysokość kwoty podatku. Jest ona ustalana odgórnie. Dlatego też praktycznie każdego roku może ona ulegać zmianie. O wszelkich zmianach podatnik powinien być na bieżąco informowany przez naczelnika urzędu skarbowego.

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się właściciele firm, którzy spełniają określone warunki, mianowicie funkcjonują na terenie państwa polskiego, nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie korzystają z usług osób zatrudnionych wyłącznie przez siebie (z wyjątkiem usług specjalistycznych), nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych akcyzą na podstawie odrębnych przepisów, a ich małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

Oprócz tego działalność prowadzona przez przedsiębiorcę musi reprezentować któryś z dwunastu działów wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Finansów: działalność usługowa i wytwórczo-usługowa, usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami, usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, gastronomia, usługi transportowe, usługi rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia, wolne zawody w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi, usługi edukacyjne oraz usługi osób fizycznych, o których jest mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.

Jakie są wady karty podatkowej?

Rozliczanie się w ramach karty podatkowej pod wieloma względami jest zachęcające, ale ma też minusy. Ponieważ kwota podatku nie jest zależna od dochodu, przedsiębiorcy będą zobowiązani do jej zapłaty nawet wtedy, gdy w danym miesiącu ich firma nie przyniesie żadnego zysku albo wręcz poniesie stratę. Nie będą mogli straty tej rozliczyć w kolejnych latach.

Z innymi problemami przedsiębiorca spotka się, jeśli będzie chciał zaciągnąć kredyt. Bank nie będzie mógł rzetelnie ocenić jego zdolności kredytowej, ponieważ nie będzie znał faktycznego dochodu wnioskodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *