jak uzyskać NIP

Jak uzyskać NIP? Kiedy wymagany jest NIP?

Numer NIP można uzyskać w następujący sposób: Osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą uzyskują NIP poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ramach wniosku w wpis CEIDG. biznes w , , , , , , , , , ,