jak uzyskać NIP

Jak uzyskać NIP? Kiedy wymagany jest NIP?

NIP przypisany jest do określonej osoby lub podmiotu. To dziesięciocyfrowy kod, który umożliwia identyfikację podatników w Polsce, umieszczany jest na dokumentach związanych ze zobowiązaniami fiskalnymi. Kiedy wymagany jest NIP i jak go uzyskać?

NIP – czym jest?

NIP to numer identyfikacji podatkowej, który posiada rozległa grupa podatników, ich płatników oraz płatników składek ubezpieczeniowych. Obowiązkowi ewidencyjnemu NIP podlegają zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które są podatnikami, płatnikami lub płatnikami składek na ubezpieczenie oraz podatnicy VAT.

Obecnie NIP przypisany jest głównie do osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli brak ku temu przesłanek to osobom, których dotyczy ewidencja PESEL, nie nadaje się tego numeru. Według obowiązujących przepisów NIP związany jest ustaleniem tożsamości osób fizycznych, które są objęte rejestrem PESEL, prowadzą swój biznes, są zarejestrowanie jako podatnicy VAT, są płatnikami podatków i składek ZUS.

Ważne, że numer identyfikacji podatkowej powinni mieć również obcokrajowcy bez numeru PESEL, którzy czasowo przebywają na terenie Polski w celach zarobkowych.

Jak uzyskać NIP?

Przepisy dopuszczają możliwość nadania tylko jednego numeru NIP. Jest przyporządkowany indywidualnie do osoby lub podmiotu niezależnie od liczby i rodzaju opłacanych przez podatnika zobowiązań fiskalnych. Numer identyfikacji podatkowej nie ulega zmianie, w sytuacji, w której firma kończy swoją działalność lub zostaje zawieszona.

Numer NIP można uzyskać w następujący sposób:

  • Osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą uzyskują NIP poprzez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ramach wniosku w wpis CEIDG. Mogą zrobić to online z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, profilu zaufanego ePUAP, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub składając wniosek w urzędzie gminy.
  • Osoby fizyczne, które nie prowadzą firmy ale muszą mieć NIP, powinny dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego na formularzu NIP-7.
  • Podmioty, które podlegają wpisowi do KRS otrzymują numer identyfikacji podatkowej za pośrednictwem KRS.
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, nie podlegające wpisowi do KRS, muszą złożyć NIP-2.

Kiedy wymagany jest NIP?

Prawo do żądania numeru identyfikacji podatkowej od podatnika ma każda strona dokonywanej czynności cywilnoprawnej, która podlega temu podatkowi. NIP wymagany jest podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Numer identyfikacji podatkowej wykorzystywany jest podczas transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami, należy umieścić go na wystawianej fakturze. Przepisy nakładają wymóg podania NIP w sytuacji, w której nabywca towarów działa jako podatnik VAT.

Numer NIP należy podać na żądanie organów podatkowych, organów kontroli skarbowej, płatników podatków oraz organów i instytucji ubezpieczeń społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *