obywatelstwo polskie

Co trzeba wiedzieć starając się o polskie obywatelstwo?

W Polsce liczba wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego lub uznanie za polskiego obywatela od kilku lat szybko wzrasta, dlatego procedura urzędnicza często zajmuje sporo czasu….Co zrobić, aby uzyskać polskie obywatelstwo w drodze nadania przez Prezydenta RP? Ścieżka proceduralna ubiegania się o polskie obywatelstwo jest zróżnicowana. biznes w , , ,