Uniesiona dłoń

Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet? Rejestracja jednoosobowej firmy

Jak założyć firmę przez Internet? Zakładanie działalności gospodarczej – co po wniosku? Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku? Samo uzupełnienie wniosku o zarejestrowanie jednoosobowej firmy nie jest skomplikowane….We wniosku CEIDG-1 niezbędne jest wpisanie danych osobistych, adresu związanego z zakładaną działalnością, nazwy firmy, kodów PKD, liczby zatrudnianych pracowników, formy opodatkowania, danych odnośnie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i adresu przechowywanej dokumentacji biznes w ,