forma opodatkowania dla działalności gospodarczej

Forma opodatkowania – jak wybrać dla swojej firmy?

Decydując się na założenie działalności gospodarczej musisz wskazać formę opodatkowania. Jeżeli chcesz odprowadzać najniższe z możliwych podatki i rozliczać się z fiskusem na prostych zasadach powinieneś dopasować system opodatkowania do rodzaju prowadzonego biznesu.

Jak wybrać formę opodatkowania dla swojej firmy?

Wybierając formę opodatkowania powinieneś kierować się kilkoma czynnikami. Dobierając system rozliczeń miej na względzie, przede wszystkim rachunek ekonomiczny, ponieważ właściwa zasada opodatkowania przekłada się na zoptymalizowane należności dla Skarbu Państwa.

Wskazując formę opodatkowania kieruj się również strukturą założonego biznesu, ponieważ kwota podatków uzależniona jest od tego, czy otwierasz jednoosobową działalność gospodarczą, chcesz zatrudniać pracowników, czy planujesz założyć spółkę. Przepisy obowiązujące na gruncie polskiego prawa dopuszczają cztery formy opodatkowania firm:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

Forma opodatkowania – zasady ogólne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, inaczej skala podatkowa, jest najpopularniejszą formą opodatkowania. Jeżeli zakładasz firmę powinieneś dokonać zgłoszenia wyboru podczas rejestracji działalności gospodarczej. Kiedy zamierzasz zmienić dotychczasową formę opodatkowania na zasady ogólne musisz zgłosić ten fakt naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, do dnia 20 stycznia w formie pisemnego oświadczenia.

jaka forma opodatkowania

Kwota podatku dochodowego związana jest z przychodami Twojego przedsiębiorstwa w danym roku kalendarzowym. Obowiązują tutaj dwie stawki:

  • 18% – w przypadku firm, których dochód za dany rok jest mniejszy lub równy 85 528 zł,
  • 32% – dotyczy firm, których dochód był większy niż 85 528 zł.

Dzięki formie opodatkowania na zasadach ogólnych możesz pomniejszać osiągnięte przychody o koszty ich uzyskania, masz też szansę na skorzystanie z kredytu podatkowego czy ulg podatkowych.

Podatek liniowy dla firm

Według regulacji dotyczących podatku liniowego możesz wybrać jedną stawkę podatkową, która wynosi 19%, co wiąże się z tym, że będziesz odprowadzał do Urzędu Skarbowego stałą część uzyskiwanych przychodów. Zwróć jednak uwagę, że decydując się na taką formę opodatkowania nie możesz skorzystać z większości ulg podatkowych oraz z kredytu podatkowego.

Forma opodatkowania – ryczałt

Z ryczałtu jako formy opodatkowania mogą skorzystać wybrane grupy przedsiębiorców, to opcja dla firm, których dochód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 250 000 euro. Stawki ryczałtu oscylują w granicach od 3% do 20% wysokości uzyskiwanych przychodów, są uzależnione od struktury działalności, którą prowadzisz.

Karta podatkowa

Karta podatkowa, jako zryczałtowana forma opodatkowania, jest przeznaczona dla wybranych działalności np. usług rozrywkowych. Kwota ryczałtu zostaje ustalona przez naczelnika urzędu skarbowego indywidualnie, stawka uzależniona jest min. od rozmiaru prowadzonego biznesu, ilości osób zatrudnionych w firmie, rodzaju świadczonych usług i Twojego wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *