działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jak i osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może wziąć L4 na dziecko, musi jednak spełnić określone warunki. biznes w , , , , , ,