działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której w domu nie zamieszkują inni członkowie rodziny, którzy mogą sprawować nad dzieckiem osobistą opiekę. Wyjątek dotyczy L4 na dziecko do lat 2, wtedy ZUS nie weryfikuje tego warunku. biznes w , , , , , ,