działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

Podstawowym dokumentem uprawniającym do nabycia zasiłku z tytułu L4 na dziecko jest zwolnienie lekarskie oraz wypełnienie formularzy ZUS-3b oraz Z-15a. W skali roku kalendarzowego przedsiębiorcy przysługuje maksymalnie 60 dni L4 na dziecko….Jakie zasady zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorcy z tytułu L4 na dziecko? Jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu L4 na dziecko, musi terminowo opłacać składki chorobowe. Uiszczanie składek ma charakter dobrowolny. biznes w , , , , , ,