działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jak i osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może wziąć L4 na dziecko, musi jednak spełnić określone warunki. Na jakich zasadach prowadzący biznes może ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z ZUS?

L4 na dziecko a działalność gospodarcza

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które przysługuje osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym. To środki, o które można ubiegać się z tytułu zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 lub innym członkiem rodziny. O zasiłek z tytułu L4 na dziecko może wystąpić zarówno matka, jak i ojciec, jednak wypłacany jest tylko jednemu z rodziców.

Do 2008 roku przedsiębiorcy nie mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy, jednak konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wziąć L4 na dziecko i uzyskać z ZUS z tego tytułu należne im pieniądze.

Jakie zasady zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorcy z tytułu L4 na dziecko?

Jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu L4 na dziecko, musi terminowo opłacać składki chorobowe. Uiszczanie składek ma charakter dobrowolny.

Kolejnym warunkiem jest przerwanie działalności gospodarczej na czas sprawowania opieki. Przepisy rygorystycznie regulują aktywność zawodową przedsiębiorcy podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko. Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna powstrzymać się od jakichkolwiek czynności związanych z funkcjonowaniem firmy, w szczególności nie może przyczyniać się do generowania z niej zysku. Jeśli podczas kontroli pracownik ZUS stwierdzi, że prowadzący firmę wykorzystuje ten czas do innych celów, przedsiębiorca zostanie pozbawiony prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której w domu nie zamieszkują inni członkowie rodziny, którzy mogą sprawować nad dzieckiem osobistą opiekę. Wyjątek dotyczy L4 na dziecko do lat 2, wtedy ZUS nie weryfikuje tego warunku.

Podstawowym dokumentem uprawniającym do nabycia zasiłku z tytułu L4 na dziecko jest zwolnienie lekarskie oraz wypełnienie formularzy ZUS-3b oraz Z-15a. W skali roku kalendarzowego przedsiębiorcy przysługuje maksymalnie 60 dni L4 na dziecko.

Ile wynosi wysokość zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorcy?

Wysokość świadczenia, które przysługuje przedsiębiorcy podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko zależna jest od podstawy wymiaru składek ZUS. Przedsiębiorca może zadeklarować dowolną podstawę składek na ubezpieczenie chorobowe, która nie może być wyższe niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zasiłek opiekuńczy dla prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu L4 na dziecko wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Warto też wiedzieć, że za okres zwolnienia lekarskiego na dziecko przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne.

jeden komentarz dla “Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

  1. Tomasz says:

    Czy dobrze rozumiem ? Jeśli mieszkam z żoną i dzieckiem i prowadzę JDG to nie mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego ? Przecież żona chodzi do pracy więc gdzie tu logika ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *