działalność gospodarcza a l4 na dziecko

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć L4 na dziecko? Na jakich zasadach?

Przepisy rygorystycznie regulują aktywność zawodową przedsiębiorcy podczas zwolnienia lekarskiego na dziecko….Warto też wiedzieć, że za okres zwolnienia lekarskiego na dziecko przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne. biznes w , , ,