Menu
X

1. Grupa ma na celu wzajemne wspieranie się jej członków w zdobywaniu nowych zleceń biznesowych.

2. Członkowie grupy zobowiązują się do realizacji otrzymanych zleceń, dbając o jak najwyższą jakość, rzetelność oraz terminowość.

3. Członkami grupy mogą zostać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w danej branży od co najmniej roku oraz przedstawią zaświadczenie z ZUS oraz US o niezaleganiu z podatkami i składkami swoimi oraz za pracowników.

4. W celu uniknięcia sporów w przekazywaniu rekomendacji członkiem grupy nie może zostać przedstawiciel branży, która jest już reprezentowana w grupie. Dana grupa może mieć tylko jednego reprezentanta danej branży.

5. Wszelkie spory pomiędzy członkami grupy zostaną rozpatrzone przez trzyosobowy Sąd Koleżeński działający przy grupie, którego rozstrzygnięcia będą respektowane przez wszystkich członków pod rygorem usunięcia z grupy.

6. Członkowie-Założyciele stają się członkami grupy na zaproszenie organizatora grupy. Od 1 stycznia 2018 roku nowymi członkami mogą zostać przedsiębiorcy reprezentujący branżę, która nie ma swojego przedstawiciela w grupie. Przyjęcie następuje poprzez brak sprzeciwu dotychczasowych członków wyrażony na najbliższym spotkaniu grupy. W przypadku sprzeciwu min. trzech członków grupy, spór rozstrzyga Sąd Koleżeński.

7. Spotkania grupy będą odbywały się w ustalonym terminie i miejscu. Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe, w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa należy zapewnić zastępstwo. Nieobecność na trzech kolejnych spotkaniach powoduje automatyczne usunięcie z grupy bez prawa jakiejkolwiek możliwości zwrotu dokonanych wpłat za uczestnictwo w grupie.

8. W przypadku otrzymania dwóch negatywnych rekomendacji członków grupy w związku z nierzetelnie lub nieterminowo zrealizowanymi dwoma zleceniami może zostać złożony wniosek do Sądu Koleżeńskiego o usunięcie członka z grupy.

9. Opłaty za uczestnictwo w grupie to:

 – wpisowe: 400 zł + VAT jednorazowo;

 – opłata członkowska: 2000 zł + VAT rocznie;

 – opłata za śniadanie biznesowe: 30 zł każde;

Aby wziąć udział w kolejnym spotkaniu

Jeśli jesteś już zdecydowany

Nowi klubowicze:
Damy się lubić! :)
Newsletter

© Copyright 2017 Spotkaj Biznes. All rights reserved.